Anmälan enligt plan- och byggförordningen

 • 1. Ansökan
 • 2. Byggnad
 • 3. Förhandsgranska
 • 4. Signera
 • 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg

Vilka handlingar krävs?

Handlingar som behövs för bedömningen: Kontrollplan, planritning, fasadritning, sektionsritning, situationsplan, samt granneintyg om byggnationen sker närmare fastighetsgräns än 4,5 m krävs ett skriftligt intyg från den närliggande fastighetsägaren.

Handläggningen av ärendet påbörjas först när handlingarna är kompletta. Om ärendet inte är komplett skickas en begäran om att kompletteringar krävs. 

 

Mer information, checklistor och exempelhandlingar finns på vår hemsida

 

Vad händer med din ansökan?

 1. När du slutfört din anmälan via denna e-tjänst får du ett mottagningskvitto och en kopia på din anmälan om du valt det.

 2. Din anmälan registreras i vårt ärendesystem och ett mottagningsbevis skickas till dig med ditt ärendenummer.

 3. Handläggaren kommer att kontakta dig om något saknas i din anmälan.

 4. Din ansökan granskas mot gällande lagstiftning och bestämmelser.

 5. Eventuella remisser skickas ut.

 6. Beslut fattas när ärendet är färdigbehandlat.

 7. Ärendet expedieras och beslutet skickas hem till dig.

 

Startbesked

Innan du påbörjar åtgärden måste du invänta startbesked. Om du påbörjar åtgärden utan att invänta startbesked kan en sanktionsavgift komma att tas ut, enligt plan- och byggförordningen 9 kapitlet. 

 

Debitering av avgifter kommer att ske i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige i Sotenäs kommun.

 

Har du frågor?

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post mbk@sotenas.se eller via kommunens telefonväxel 0523 - 66 40 00.

 

Hantering av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned