Bilaga – Teknisk beskrivning till lov/anmälan

  • 1. Teknisk beskrivning
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg

Information

Denna e-tjänst används som en bilaga till ansökan om bygglov eller anmälan om bygglovsbefriade åtgärder, med flera.
En teknisk beskrivning redovisar hur, och med vilka material, objektet kommer konstrueras.

 

Förutsättningar

Du behöver ha ditt diarienummer från din bygglovsansökan.

 

Har du frågor?

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post mbk@sotenas.se eller via kommunens telefonväxel 0523 - 66 40 00.

 

Behandling av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned