Synpunkter och förslag

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Synpunkten/förslaget
  • 2. Kontaktuppgifter
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka inInformation

Sotenäs kommun vill gärna höra dina synpunkter om hur kommunens tjänster utförs. Låt oss få ta del av dina tankar, ideer, synpunkter eller klagomål så att vi kan förbättra vår verksamhet. Vi tar även emot förslag på förbättringar/nya e-tjänster via denna e-tjänst.

 

Har du frågor?

Kontakta kommunens servicecenter på 0523 - 66 40 00.

 

Behandling av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned