Försäljning av tobaksvaror - Ansökan

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Start
  • 2. Verksamhetsutövaren
  • 3. Typ av tillstånd
  • 4. Finansiering
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Ansökan om försäljning av tobaksvaror

 

Här kan du ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Du kan inte söka tillstånd för både detaljhandel och partihandel i samma ansökan. Vill du bedriva båda typerna av verksamhet får du skicka in två separata tillståndsansökningar.

 

Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter. Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare.

 

Miljöenhetens prövning av ansökan
Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Utredningen innebär bland annat att en kreditupplysning kommer att genomföras på respektive person. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare.

 

Detaljhandel: Uppgifter från Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att miljöenheten utreder lämpligheten.

 

Partihandel: Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden kan komma att begäras in i samband med att miljöenheten utreder den ekonomiska lämpligheten. Miljöenheten måste även begära in ett yttrande från Polismyndigheten samt Tullverket.

 

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

Information

Den här E-tjänsten används av dig som vill ansöka om tobakstillstånd i Sotenäs-, Munkedal- eller Lysekil kommun. Ansökningen hanteras av kommunernas gemensamma miljönämnd.

Miljöenheten tar ut en fast avgift för handläggningen av ansökan. En årlig avgift kommer tas ut för den tillsyn som genomförs av miljöenheten. Läs mer om kommunens regler och avgifter på Sotenäs kommun - Sotenäs kommun (sotenas.se).

Tänk på att det tar ca 4–6 veckor, från det att ansökan är komplett, att få sin ansökan prövad.

 

Har du frågor?

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med

en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning, till exempel

hantera din ansökan. Personuppgiftsansvarig är din nämnd: Miljö- och byggnämnden i Sotenäs, Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden i Munkedal eller Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil.

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver

för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om

hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök din kommuns hemsida

 

Information