Entreprenörsrapporter - enskilt avlopp

Denna e-tjänst har 5 steg
 • 1. Välj rapport /-er
 • 2. Sökande
 • 3. Dokumentation
 • 4. Förhandsgranska
 • 5. Skicka in

              


Information

Detta är en e-tjänst för inlämning av entreprenörsrapport (18 § SFS 1998:899).

Enligt ett av villkoren i avloppstillståndet ska en entreprenörsrapport samt fotodokumentation inkomma till miljöenheten inom en månad efter färdigställande av anläggningen.

Fastighetsägare/sökanden ansvarar alltid för utförandet av anläggningen. Genom entreprenörsrapporten intygar entreprenören eller sökanden att anläggningen har utförts enligt beslutet.

E-tjänsten är gemensam för kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil.  

Förutsättningar

För att kunna göra entreprenörsrapporten behöver du ha:

 • Tillgång till avloppstillståndet, för att enkelt få fram:
  • Diarienummer
  • Beslutets datum
 • Fotodokumentation av anläggningsarbetets olika skeden enligt bilaga 1 i avloppstillståndet.

Har du frågor?

Kontakta miljöenheten i mellersta Bohuslän på miljoenheten@sotenas.se alternativt via kommunens servicecenter på tfn 0523-66 40 00.

Hantering av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned