Medborgarförslag

  • 1. Kontaktuppgifter
  • 2. Förslaget
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Information
För att kunna lämna ett medborgarförslag behöver du vara folkbokförd i Sotenäs kommun. 

Bra att känna till: När du lämnar in ditt medborgarförslag till kommunen blir det en allmän offentlig handling som alla kan ta del av.

Medborgarförslaget kommer även bifogas handlingarna till fullmäktige. Handlingarna publiceras på hemsidan.

För ytterligare information se vår hemsida.

 

Förutsättningar

  • Du måste vara folkbokförd i Sotenäs kommun
  • Medborgarförslaget får bara ta upp ett ämne

 

Har du frågor?

Kontakta kommunen genom att skicka ett e-mail till registrator på registrator.kommun@sotenas.se eller ringa kommunens servicecenter på 0523 - 66 40 00.

 

Behandling av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned