Utvecklingsmedel för folkhälsoinsatser - Ansökan/Uppföljning

Denna e-tjänst har 4 steg
 • 1. Ansökan/Uppföljning
 • 2. Uppgifter
 • 3. Förhandsgranska
 • 4. Skicka inInformation

Hållbarhetsrådet avsätter 400 000 kronor årligen till stimulans- och utvecklingsmedel/projektmedel.

Dessa medel kan sökas av:

 • Kommunal/Offentlig verksamhet
 • Privata aktörer
 • Frivilligorganisationer.

 

Kriterier:

 • Utvecklingsarbetet skall ligga i linje med rådets prioriterade områden och bidra till att uppfylla det övergripande målet
 • Utvecklingsarbetet skall vara av hälsofrämjande eller tidigt förebyggande karaktär på grupp eller befolkningsnivå.
 • Bidrag ges inte till ordinarie verksamhet
 • Uvecklingsarbetet skall vara delfinansierat till minst hälften av den egna verksamheten eller annan verksamhet. Egen arbetstid kan räknas in.

 

Vid ansökan om utvecklingsmedel prioriteras insatser inom:

 • Goda levnadsvanor (drogförebyggande verksamhet, fysisk aktivitet, kost, välmående m.m.)
 • Främjandet av psykisk och social hälsa

Ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i allt folkhälsoarbete.

 

Ansök senast 11 september inför kommande år.

 

Har du frågor

Kontakta gärna Folkhälsostrategen om du har några frågor.

 

Behandling av personuppgifter
Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned