Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Ansökan/Anmälan avser
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka in

              

Information

Denna e-tjänst kan du använda för att ansöka eller anmäla yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel enligt förordning 2014:425 om bekämpningsmedel.


Förutsättningar
I e-tjänsten behöver ange information om de preparat du tänkt sprida samt bifoga:

  • En karta med spridningsområde markerat
  • En karta med plats för rengöring markerat

När du skickat in din ansökan/anmälan kommer du att få ett bekräftelsemail och när ditt ärende börjar handläggas får du meddelande om detta. Om det krävs ytterligare uppgifter kommer du att kontaktas.

 

Har du frågor?

Kontakta miljöenheten i mellersta Bohuslän på miljoenheten@sotenas.se alternativt via kommunens servicecenter 0523-66 40 00 .

 

Behandling av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned