E-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter – anmälan om försäljning

Denna e-tjänst har 6 steg
  • 1. Start
  • 2. Hämta uppgifter
  • 3. Fyll i uppgifter
  • 4. Förhandsgranska
  • 5. Signera
  • 6. Skicka in

              

Information
Den här e-tjänsten används av dig som vill anmäla din försäljning av elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter i Sotenäs-, Munkedal- eller Lysekil kommun. Anmälan hanteras av kommunernas gemensamma miljönämnd.

En årlig avgift kommer tas ut för den tillsyn som genomförs av miljöenheten. Läs mer om kommunens regler och avgifter här.

 

Här kan du anmäla försäljning av:

  • Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare
  • tobaksfria nikotinprodukter

 

Du måste skicka in en anmälan om försäljning innan du börjar sälja elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter.

 


Egenkontrollprogram
Du som säljer tobaksvaror, nikotinprodukter eller e-cigaretter ska bedriva så kallad egenkontroll. En del av egenkontrollen är att du ska ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Programmet är tänkt som ett stöd för dig och din personal, för att du som är ansvarig för verksamheten ska kunna säkerställa att försäljningsreglerna följs. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt dokument i den kommunala tillsynen.

Det är viktigt att egenkontrollprogrammet är aktuellt och förankrat hos personalen

 

För att miljöenheten ska kunna handlägga din anmälan behöver du bifoga ett egenkontrollprogram.  Läs mer hos Folkhälsomyndigheten här.

 

Ansök via e-tjänst
När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

 

Hämta dina företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter. Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

 

 

Har du frågor

Kontakta miljöenheten i mellersta Bohuslän på miljoenheten@sotenas.se alternativt via kommunens servicecenter på tfn 0523-66 40 00.

 

 

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med

en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning, till exempel

hantera din ansökan. Personuppgiftsansvarig är din nämnd: Miljö- och byggnämnden i Sotenäs, Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden i Munkedal eller Samhällsbyggnadsnämnden i Lysekil.

Din integritet är viktig för oss och vi är noggranna med att bara hantera de personuppgifter vi behöver

för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, eller den tjänsten berör. Om du vill veta mer om

hur vi behandlar personuppgifter, vänligen besök din kommuns hemsida

 

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned