Specialkost - Ansökan

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Förhandsgranska
  • 3. Signera
  • 4. Skicka inInformation

Detta är en e-tjänst för ansökan om specialkost och anpassade måltider i förskola och skola.

E-tjänsten gäller för alla barn/elever som har behov av specialkost och anpassade måltider i förskolan, skolan och grundsärskolan samt för pedagogisk personal som har behov av specialkost.

Vårdnadshavare ansöker för barn upp till 18 år.

Sotenäs kommun följer de nationella rekommendationerna för specialkost och anpassad kost.

Förutsättningar

För att kunna göra anmälan behöver du ha:

  • Underlag från vårdinrättning för att styrka medicinska skäl till specialkost, t.ex. journalutdrag.
  • Avser ansökan behov av särskilda mat och måltidsanpassningar behövs underlag från skolan.
  • e-legitimation (bank-ID). Saknar du e-legitimation eller behöver hjälp med din ansökan kontaktar du måltidschef via kommunens servicecenter, tfn. 0523 - 66 40 00.

 

När du gör din anmälan är det bra att tänka på:

  • Att ny ansökan måste ske inför varje nytt läsår oavsett om ändring ska göras eller om behovet kvarstår.
  • Att specialkosten ska avbeställas vid frånvaro till skolans kök.
  • Det är vårdnadshavare som ansvarar att informera berörda lärare om beviljad specialkost då detta inte sker med automatik.

Har du frågor?

Kontakta måltidschef på epost specialkost@sotenas.se eller via kommunens servicecenter, tfn. 0523-66 40 00.

 

Hantering av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned