Ansökan om markköp och nya arrenden av kommunal markInformation

Om ni önskar köpa eller arrendera kommunal mark, ansöker ni om detta via denna e-tjänst.
När kommunen registrerat er ansökan kommer ni erhålla e-post som bekräftar er ansökan samt upplyser er om ärendets diarienummer.

Bra att veta: När ni lämnar in er ansökan till kommunen blir det en allmän offentlig handling som alla som vill kan ta del av.

 

Förutsättningar

  • Du behöver ett bank-ID för att starta tjänsten
  • Alla rutor med * ska fyllas i
  • Karta ska bifogas med ansökan, vilket ni gör i nästa steg samtidigt som ansökan fylls i.
    Markering på karta görs via kommunens karttjänst.

Har du frågor?
Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via kommunens telefonväxel 0523-66 40 00.

 

Behandling av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.
Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned