Anmälan om värmepumpsanläggning

 • 1. Anmälan
 • 2. Förhandsgranska
 • 3. Signera
 • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Information

Detta är en e-tjänst för anmälan om installation av värmepump för utvinning av värme ur grundvatten, ytvatten eller mark (17§ SFS 1998:899).

Innan du påbörjar anmälan kan det vara bra att läsa igenom informationen på vår hemsida

 

Förutsättningar

För att kunna göra anmälan behöver du ha:

 • En karta som visar var du tänkt att placera din energibrunn
 • Eventuellt yttrande från dina grannar
 • Eventuellt ett intyg från markägare

När du gör din anmälan är det bra att tänka på:

 • Att anmälan görs minst 6 veckor innan du planerat att påbörja arbetet
 • Att kontrollera att det inte finns ledningar för el, tele, bredband, vatten och avlopp där du planerar att borra/placera jordvärmeslingan.
 • Rekommenderade skyddsavstånd för bergvärmeborrhålets placering:
  • minst 20 meter till närmaste borrhål för bergvärme
  • minst 20 meter till grävd dricksvattentäkt.
  • minst 30 meter till borrad dricksvattentäkt.
  • minst 30 meter till enskild avloppsanläggning
 • Ligger kollektorslangen för jordvärme för ytligt eller för nära vatten- eller avloppsledningar finns risk för sönderfrysning med efterföljande läckage.
 • Miljökontoret tar ut en fast avgift för handläggning av anmälan.

 

Har du frågor?

Kontakta miljöenheten i mellersta Bohuslän på miljoenheten@sotenas.se alternativt via kommunens servicecenter på tfn 0523-66 40 00 .

 

Hantering av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned