Enskilt avlopp - Ansökan/anmälan

Denna e-tjänst har 9 steg
 • 1. Sökande
 • 2. Entreprenör
 • 3. Placering
 • 4. Planerad anläggning
 • 5. Vattentäkter och skyddsavstånd
 • 6. Bilagor
 • 7. Förhandsgranska
 • 8. Signera
 • 9. Skicka in

              


Information

Detta är en e-tjänst för ansökan/anmälan om enskilt avlopp (13-14 §§ SFS 1998:899).

E-tjänsten är gemensam för kommunerna Sotenäs, Munkedal och Lysekil

Innan du påbörjar ansökan/anmälan kan det vara bra att läsa igenom informationen på sotenäs hemsida. 

 

 

Förutsättningar

För att kunna göra ansökan/anmälan behöver du ha:

 • En karta i skala 1:500 som visar avloppsanläggningens samtliga delar och dess placering, d.v.s slamavskiljare, markbädd/infiltration/minireningsverk, utsläppspunkt, vattenbrunn/ar och energibrunn på egen fastighet.
 • En karta i skala 1:2000 som visar dricksvattentäkter inom 150 meter (även grannars), bergvärmeborrhål inom 30 meter (även grannars) samt placering av er avloppsanläggning.
  Exempel på situationsplan
 • Eventuellt ett intyg/servitut från markägare
 • Vid infiltration/markbädd: skiss i genomskärning samt uppifrån, typritning av anläggningar med moduler/kassetter.
 • Produktblad för vald anläggning, exempelvis för slamavskiljaren, fosforreducerande enhet, minireningsverk, markbädd på burk m.m.
 • Prestandadeklaration för minireningsverk, markbädd på burk och fosforfälla.
 • Vid användning av befintlig slamavskiljare ska täthetskontroll utföras. Checklista finns här.

När du gör din ansökan/anmälan är det bra att tänka på:

 • Rekommenderade skyddsavstånd för avloppsanläggningens placering:
  • minst 4 meter från fastighetsgräns.
  • minst 10 meter från bostadshus.
  • minst 20 meter till dricksvattentäkt.
  • minst 30 meter till bergvärmeborrhål.
 • Avloppsanläggningen bör placeras lägre i terräng än närliggande vattentäkter och bergvärmeborrhål.
 • Miljökontoret tar ut en avgift för handläggning av ansökan/anmälan.

 

Har du frågor?

Kontakta miljöenheten i mellersta Bohuslän på miljoenheten@sotenas.se alternativt via kommunens servicecenter på tfn 0523-66 40 00.

 

 

Hantering av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned