Rivningsplan och inventering

Denna e-tjänst har 4 steg
  • 1. Information om fastighet och sökande
  • 2. Hälso- och miljöfarligt material samt rivningsavfall
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka inInformation

Rivningsplan är en bilaga till byggärenden som kräver ansökan/anmälan.

 

Rivningsplan ska upprättas av någon med erforderlig kompetens. Kraven är goda kunskaper i byggteknik och installationer i byggnader samt om reglerna beträffande hantering och omhändertagande av bygg- och rivningsavfall.

 

Har du frågor?

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post mbk@sotenas.se eller via kommunens telefonväxel 0523 - 66 40 00.

 

Behandling av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på vår hemsida.

 

 

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned