Ansökan om planbesked

Denna e-tjänst har 5 steg
  • 1. Sökande
  • 2. Ansökan gäller
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Signera
  • 5. Skicka inVilka handlingar krävs?

Handlingar som behövs för bedömningen: Situationsplan i lämplig skala med föreslaget planområde markerat samt föreslagna byggnader/anläggningar, väganslutningar etc.

Eventuella övriga uppgifter som sökanden anser kan vara till nytta vid handläggning av ärendet

 

Mer information, checklistor och exempelhandlingar finns på kommunens hemsida.

 

Vad händer med din ansökan?

  1. När du slutfört din ansökan via denna e-tjänst får du ett mottagningskvitto och en kopia på din ansökan om du valt det.

  2. Din ansökan registreras i Byggnadsnämndens ärendesystem och ett mottagningsbevis skickas till dig med ditt ärendenummer.

  3. Din ansökan granskas mot gällande lagstiftning och bestämmelser.

  4. Ärendet avgörs med ett beslut inklusive beslut om avgifter enligt antagen taxa.

Har du frågor?

Kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post mbk@sotenas.se eller via kommunens telefonväxel 0523 - 66 40 00.

 

Behandling av personuppgifter

Sotenäs kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig inom vår verksamhet.

 

Läs gärna hela vår information om behandling av personuppgifter på kommunens hemsida.

 

Information

Inloggning

Inloggning krävs för denna e-tjänst

E-tjänsten måste signeras innan inskick

Tillgänglig som PDF

Ladda ned